Architekt wyobraźni

Antoni Gaudí  mawiał, że zawód architekta polega na umiejętnym łączeniu w jedną całość różnorodnych elementów. Jeszcze przed powstaniem dzieła powinien on zobaczyć w wyobraźni całość planowanej budowli, odpowiednio usytuować poszczególne elementy i określić ich współrzędne. Właśnie ta intuicja pozwala określić styczność całej kompozycji i jej barwy.

O tym jak postrzegać rzeczywistość, aby tworzyć sztukę, planować przestrzenie, projektować obiekty architektoniczne pozwolą przekonać się proponowane w ramach Centrum Edukacji Heweliusz zajęcia z Architektury.

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, aby w przystępny sposób rozbudzić wyobraźnię plastyczną uczestników oraz zachęcić ich do podejmowania kreatywnych działań. Uczestnicy zwiększą swoją wiedzę nt. dziedziny, jaką jest architektura oraz poznają znanych w tym obszarze twórców. Zgłębią tajniki tworzenia przy wykorzystaniu różnych form artystycznych oraz narzędzi pracy. Zajęcia pozwolą nabyć umiejętności pracy w grupie, współdziałania oraz podejmowania decyzji przy współpracy i konsultacji z innymi.