biotechnologWspółpraca z lekarzami, genetykami, opracowywanie nowych szczepionek, monitorowanie zagrożeń chorobami, kontrolowanie jakości żywności, praca w laboratoriach kryminalistycznych – to tylko część możliwości, jakie niesie za sobą zawód biotechnologa. Biotechnologia zmienia podejście do żywności, zdrowia, leczenia, ochrony środowiska.

Na proponowanych przez nas zajęciach poznasz m.in. działanie enzymów w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, dowiesz się o wpływie probiotyków na zdrowie, zaznajomisz się z organizacją pracy w laboratorium oraz z zagadnieniami: GMO, modyfikacja DNA, geneza chorób bakteryjnych, biotechnologia środowiskowa, fermentacja. Dowiesz się o wszystkich kolorach/obszarach biotechnologii:

  • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska.
  • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej.
  • Czerwona – biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia.
  • Niebieska – biotechnologia wykorzystywana w ochronie środowiska.
  • Fioletowa – związana z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii (prawne i społeczne uwarunkowania).

Prekursorzy biotechnologii: Ludwik Pasteur, Grzegorz Mendel