W skład cyklu wchodzą spotkania w ramach wybranej przez młodzież specjalizacji. Początkowo proponujemy następujące specjalizacje: logistyk, ekonomista, prawnik, dziennikarz, architekt, biotechnolog. Tematy kursów będą sukcesywnie poszerzane. Zajęcia mają charakter praktyczny, prowadzone są przy wykorzystaniu różnych metod, m.in. pokazów multimedialnych, projekcji filmów, burzy mózgów, doświadczeń chemicznych, pracy zespołowej. Celem kursów jest pomoc w bliższym poznaniu profesji, które są przyszłościowe na rynku pracy w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji i aspiracji poszczególnych uczestników. W ramach jednego cyklu przewidujemy 12h zajęć podzielonych na kilka spotkań.

 

SPECJALIZACJE

architekt biotechnolog ekonomista logistyk

menadżer projektu dziennikarz prawnik