Centrum Edukacji Heweliusz jest autorskim projektem Stowarzyszenia Centrum PISOP oraz Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju.

pisop_logo

Centrum PISOP działa w Wielkopolsce od ponad 15 lat. Głównymi odbiorcami działań stowarzyszenia są przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych. Na co dzień przedstawiciele Centrum PISOP udzielają informacji, szkolą, doradzają, przyznają dotacje, które mają ułatwić działania społeczne. W sferze edukacji stowarzyszenie stawia na formę praktycznych, warsztatowych zajęć, prowadzonych przez fachowców. Od 2006 roku Centrum PISOP wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr ew. 2.30/00079/2006). Szkolenia Centrum PISOP uzyskały także akredytacje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 

 

NIWAFundacja Niwa Edukacji i Rozwoju funkcjonuje od 2009r. i prowadzi działania na rzecz zwiększania aktywności obywateli we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pragnie wzmacniać oraz upowszechniać te aspekty, które są niezbędne przy realizacji przedsięwzięć społecznych.  Celem głównym Fundacji jest szeroko pojęty rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju. Za kluczowe zadanie Fundacja stawia sobie realizację przedsięwzięć wzmacniających funkcjonowanie wszelkich inicjatyw społecznych, zwłaszcza tych sprzyjających rozwojowi lokalnemu i kapitału ludzkiego, badań społecznych oraz ewaluacji aktywności obywatelskiej.

 

 

Wizją współtwórców Centrum Edukacji Heweliusz było stworzenie miejsca, które zakłada podniesienie efektywności i skuteczności zdobywania kluczowych kompetencji zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętności społecznych młodych ludzi, a w przypadku  dzieci – już od najmłodszych lat zainteresowanie ich światem nauki, ukazanie jej różnych aspektów z praktycznego punktu widzenia oraz rozwijanie kreatywności, pasji i pobudzanie logicznego myślenia.

Misją, którą kierujemy się przy planowaniu działań jest rozwijanie kształcenia pozaformalnego. Pozwoli to podjąć działania edukacyjne odpowiadające na potrzeby rynku, wspierające młodych ludzi przy wyborze przyszłej kariery zawodowej.

Oferta Centrum Edukacji Heweliusz skierowana jest m.in. do placówek oświatowych, rodziców oraz klientów indywidualnych. Głównymi odbiorcami naszych działań jest młodzież szkolna oraz dzieci. Eksperci z Centrum Edukacji Heweliusz stawiają sobie za cel rozwijanie pasji i talentów.  Inspiracja i wsparcie – to główne zasady współpracy z młodzieżą i dziećmi.

ZAJĘCIA

 

 

Nasze zajęcia:

  • prowadzone są przy wykorzystaniu różnorodnych metod, tj. m.in.: pokazy multimedialne, gry dydaktyczne, projekcje filmów, burze mózgów, studium przypadków, projekty, symulacje,
  • łączą teorie z praktyką. Nastawione są na zdobywanie praktycznych umiejętności,
  • mają pobudzać ciekawość i kreatywność uczestników,
  • są dostosowane do możliwości, oczekiwań oraz predyspozycji uczestników.

Pracujemy w niewielkich grupach, w przyjaznej atmosferze. Program poszczególnych zajęć wzbogacony jest o rozmowy i spotkania z doświadczonymi praktykami, w tym pracownikami przedsiębiorstw.