Menadżer Projektów

tu

Coraz więcej firm zaangażowanych jest w realizację projektów, jednak żeby projekt doszedł do skutku i jego realizacja przebiegła bez utrudnień, potrzebna jest osoba potrafiąca zarządzać czasem, umiejąca kierować zespołem, zdolna do właściwej oceny i analizy danych, znająca narzędzia i techniki wykorzystywane w trakcie realizacji projektu – menadżer projektu. Osoba ta trzyma w ryzach proces powstawania i realizacji projektu. Uczestnik kursu zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami, pozna narzędzia jego realizacji na wszystkich jego etapach, zgłębi wiedze dotyczącą podstawowych pojęć: planowanie, zarządzanie ryzykiem, finansowanie, realizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi.