Metody pracy

Zajęcia w ramach Centrum Edukacji Heweliusz zostały zaplanowane w taki sposób, aby przygotować uczestników do podejmowania decyzji związanych z wyborem przyszłej ścieżki zawodowej. Cechuje je kompleksowość, zdobywanie wiedzy połączone z nauką praktycznego zastosowania zdobytych treści choćby poprzez czerpanie doświadczeń od praktyków. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych metod, tj. m.in. pokazów multimedialnych, gier dydaktycznych, projekcji filmów, burzy mózgów, studium przypadków, projektów, symulacji.

 

Zajęcia przygotowane zostały w oparciu o następujące zasady:

  • Poglądowość – sprzyja zdobywaniu wiedzy poprzez bezpośrednie, zmysłowe poznawanie rzeczywistości przy pomocy różnych środków dydaktycznych (tj. szkice, modele, obrazy, tabele itp.). Opiera się na obserwacji zjawisk, procesów, wydarzeń.

    Kursy nastawione są na przekazywanie wiedzy teoretycznej wzbogaconej o szeroki wachlarz zajęć praktycznych pobudzających ciekawość, kreatywność oraz pozwalających poznać zależności występujące między różnymi elementami rzeczywistości.

  • Przystępność – dostosowywanie wiedzy oraz sposobu jej przekazu do możliwości, oczekiwań oraz predyspozycji uczestników zajęć.

    Zakres merytoryczny kursu, przekazywane treści oraz stosowane metody pracy zostały skorelowane z możliwościami i umiejętnościami odbiorców w wieku 11-16 lat. Zajęcia są przystępne, czytelne w przekazie oraz prowadzone dynamicznie, co sprzyja lepszej koncentracji oraz angażowaniu uczestników.

  • Łączenie teorii z praktyką

    Zajęcia bogate są w wiedzę teoretyczną, przekazywaną w sposób przystępny przy wykorzystaniu zadań i ćwiczeń praktycznych. Sprzyja to zdobywaniu nowych umiejętności oraz poznawaniu technik pracy. Dodatkowo całość programu wzbogacona jest o rozmowy i spotkania z doświadczonymi praktykami, w tym pracownikami przedsiębiorstw.

 

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, przyjaznej atmosferze oraz pomieszczeniach spełniających odpowiednie normy, co zapewnia większy komfort pracy oraz daje możliwość lepszego wzajemnego poznania.