Proponowane przez nas zajęcia rozwijają pasję i talenty, wspierają młodzież w odkryciu i zaplanowaniu wymarzonej drogi zawodowej.

Co oferujemy?

Proponujemy uczniom z Państwa placówki udziału w zajęciach pokazowych skoncentrowanych na zawodach/branżach przyszłości. Zachęcamy do wyboru spośród następującej tematyki zajęć

20160206_105808

20151219_112648

DSC_0123

DSC_0018

logistyk 3 (Copy)

 BIOTECHNOLOG

Słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy biotechnologa. Nauka ta daje bowiem ogromne pole wyboru własnego zawodu. Biotechnologia zmienia podejście do żywności, zdrowia, leczenia, ochrony środowiska, a także kryminalistyki! W ramach spotkania chcemy zapoznać naszych słuchaczy z różnymi obszarami biotechnologii. Uczestnicy spotkania będą także mieli możliwość obserwowania ciekawych doświadczeń i procesów biologicznych

 

 

EKONOMISTA

Znajomość podstaw ekonomii, umiejętność analizy i inwestowania zapewnia sukces każdej organizacji od gospodarstwa domowego, przez małą firmę do korporacji. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się jak efektywnie inwestować pieniądze na lokatach bankowych i na giełdzie, zapoznają się z głównymi obszarami zarządzania, a przede wszystkim nauczą się funkcjonować w taki sposób, by ekonomia ułatwiła im życie i przynosiła największe możliwe korzyści.

 

DZIENNIKARZ

Wszyscy wiemy, jak znaczącą rolę w dzisiejszym świecie pełni informacja. Podczas spotkania słuchacz będzie miał możliwość zaznajomić się z wybranymi zagadnieniami ze świata dziennikarstwa m.in.: ścieżką zawodową dziennikarza, rzetelnością sprawdzania informacji, etyką dziennikarską, prawidłowym konstruowaniem informacji. Zajęcia mają na celu zainteresowanie młodzieży światem mediów, pracą dziennikarza, ale jego efektem ma być także inspirowanie do aktywności twórczej i pracy nad sobą.

 

MENADŻER PROJEKTÓW

Coraz więcej firm zaangażowanych jest w realizację projektów. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami, pozna narzędzia jego realizacji  na wszystkich jego etapach, zgłębi wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć: planowanie, zarządzanie ryzykiem, finansowanie, realizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi

 

LOGISTYK

Logistyka to przede wszystkim proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu materiałów. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykazania się logicznym i analitycznym myśleniem oraz dedukcją. Damy szansę wcielenia się w rolę pracownika przedsiębiorstwa i zaplanowania najefektywniejszego zaopatrzenia.

Jakie są korzyści z udziału w zajęciach?

Oferowane przez nas zajęcia mają charakter praktyczny, opierają się na ćwiczeniach i doświadczeniach. Stosujemy ciekawe i różnorodne metody pracy, tj. m.in.: pokazy multimedialne, gry dydaktyczne, projekcje filmów, burze mózgów, studium przypadków itp. Trenerami są nie tylko specjaliści w danej dziedzinie, ale też praktycy w zakresie prowadzenia zajęć z młodzieżą. Uczestnicy naszych zajęć:

  • zdobędą praktyczną wiedzę
  • spotkają się z praktykami w danej dziedzinie
  • pobudzą swoją ciekawość i kreatywność
  • odpowiedzą sobie na pytanie, czy dana specjalizacja da im możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań?

Nasze zajęcia to ciekawy pomysły na zorganizowanie lekcji wychowawczej oraz poszerzenie oferty szkoły o wartościowe zajęcia wspomagające rozwój osobisty uczniów.

Jak wygląda organizacja zajęć?

W ramach naszej oferty przyjeżdżamy do Państwa szkoły z wcześniej wybranym przez Państwa tematem

  • organizację zajęć zaplanowanych na 90 min.
  • prowadzenie zajęć przez specjalistów w dane dziedzinie
  • materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć
  • 10% rabatu podczas organizacji kolejnych zajęć pokazowych z innej tematyki.

Odpłatność za udział wynosi 22 zł/osoba, przy min. 40 uczestnikach.